Photoshop Action - Digital Sketch

23/09/2021

Tạo hiệu ứng nghệ thuật chuyên nghiệp với nét vẽ chì, màu nước và bản phác thảo chân thực. Kết quả cuối cùng là xuất sắc với các lớp, màu sắc và yếu tố có thể chỉnh sửa hoàn toàn.

TẢI VỀ TẠI ĐÂY

tintuc-3 

Xem video hướng dẫn và làm theo các bước đơn giản về cách chuẩn bị hình ảnh của bạn cho hành động và cách tùy chỉnh tác phẩm nghệ thuật cuối cùng của bạn. 
https://www.youtube.com/watch?v=cJ4FsZKV314

Tệp bao gồm

Thư mục bao gồm các tệp sau:

1 tệp .atn hành động
1 tệp .abr Brushes
1 Tệp .pat mẫu
1 Tệp .txt trợ giúp

Không có bình luận nào cho bài viết.

Viết bình luận: