Photoshop Action - Cyber Poster

23/09/2021

Tạo hiệu ứng hiện đại chuyên nghiệp với các hình dạng lỏng, đường nét và màu không gian mạng. Kết quả cuối cùng là xuất sắc với các lớp, màu sắc và yếu tố có thể chỉnh sửa hoàn toàn.

TẢI VỀ TẠI ĐÂY

tintuc-5 

Video hướng dẫn

Xem video hướng dẫn và làm theo các bước đơn giản về cách chuẩn bị hình ảnh của bạn cho hành động và cách tùy chỉnh tác phẩm nghệ thuật cuối cùng của bạn.

https://youtu.be/DbAmysvcMGg

Tệp bao gồm

Thư mục bao gồm các tệp sau:

1 tệp .atn hành động
1 tệp .abr Brushes
1 Tệp .abr mẫu
1 hình dạng tệp .csh
1 tệp .txt trợ giúp

Không có bình luận nào cho bài viết.

Viết bình luận: